Koszty kredytu hipotecznego

Do dodatkowych kosztów kredytu hipotecznego, które warto uwzględniać przed podjęciem kredytu są.:

  • Ubezpieczenie na życie, z cesją na rzecz banku. Coraz częściej stosowane przez banki
  • Ustanowienie hipoteki (wpisem w księdze wieczystej prowadzonej przez sąd)
  • Prowizja bankowa
  • Koszty notarialne
  • Koszt założenia księgi wieczystej dla nieruchomości, jeśli lokal jej nie posiada lub w momencie  wydzielenia odrębnego lokalu w nieruchomości
  • ubezpieczenie od zdarzeń losowych z cesją praw z polisy na bank kredytujący.

Dodaj komentarz