Kredyt lombardowy

kredyt-lombardowyKredyt lombardowy. Zwany również stopą lombardową, która określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych, które te banki posiadają. Istotne jest to iż kwota takiego kredytu nie może przekroczyć równowartości 85% wartości papierów wartościowych, które są obciążone zastawem. Wynika to z prostej przyczyny. Wartość akcji ulega częstym zmianą, dlatego bank centralny musi mieć zabezpieczenie, ewentualnej utraty wartości tych papierów. W tym przypadku takie zabezpieczenie wynosi 15%.

 W naszym kraju stopę kredytu lombardowego określa Rada Polityki Pieniężnej, jako organ NBP. Wykres stopy lombardowej w Polsce, kliknij tu

Dodaj komentarz