Kategoria:

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Pieniądze wpłacone na lokatę inwestycyjną są inwestowane przez bank w instrumenty finansowe dostępne na giełdzie papierów wartościowych. Ponieważ inwestowaniem zajmują się profesjonaliści, daje to duże szanse na przyzwoity zysk.
Lokata inwestycyjna jest propozycją dla osób, które chciałyby mieć udział w wysokich zyskach możliwych do osiągnięcia na giełdzie papierów wartościowych, ale równocześnie nie są w stanie zaakceptować ryzyka utraty części kapitału w wyniku nietrafionych inwestycji. Lokaty inwestycyjne są często oferowane przez banki. Zysk z lokat inwestycyjnych składa się z dwóch części: kwoty gwarantowanej przez bank oraz kwoty zależnej od sytuacji na giełdzie. Jeżeli jesteś osobą, które nie jest w stanie zaakceptować zbyt wysokiego poziomu ryzyka, ten instrument finansowy może ci się spodobać.
 
Pieniądze wpłacone na lokatę inwestycyjną są inwestowane przez bank w instrumenty finansowe dostępne na giełdzie papierów wartościowych. Ponieważ inwestowaniem zajmują się profesjonaliści, daje to duże szanse na przyzwoity zysk. Jednak wypracowane zyski nie będą w całości tobie przekazane – część z nich zabierze bank. Jak duża będzie to część, zazwyczaj wynika to z regulaminu lokaty inwestycyjnej, jaki akceptujesz składając w banku zlecenie. Zazwyczaj im wyższe jest gwarantowane przez bank oprocentowanie lokaty, tym mniejszy będzie twój w zyskach z inwestycji giełdowej.
W najgorszym przypadku, gdy inwestycje giełdowe przyniosą straty, dostaniesz po upływie okresu, na jaki złożono lokatę, wpłacony kapitał plus gwarantowane odsetki. Będziesz więc w podobnej sytuacji jakbyś złożył pieniądze na lokacie terminowej. Jeśli jednak inwestycje giełdowe się powiodą, osiągnięte zyski mogą być znacznie wyższe niż w przypadku lokaty terminowej. Z drugiej strony, gdybyś zamiast lokaty inwestycyjnej zakupił jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym akcji, zyski byłyby jeszcze wyższe, gdyż ta część, którą przy lokacie inwestycyjnej zabiera bank, przypadłaby tobie.
Potencjalne zyski z lokaty inwestycyjnej są wyższe niż ze zwykłej lokaty terminowej w banku. Jednak z drugiej strony lokaty inwestycyjne cechują się istotną niegodnością: jest nią konieczność zablokowania środków na lokacie na z góry określony okres, który może być dość długi – np. niektóre banki oferują lokaty inwestycyjne na okres 3 lat. Wypłaty środków przed upływem tego okresu są nieopłacalne, gdyż oznaczają utratę odsetek, zaś w wielu przypadkach także części zainwestowanego kapitału. W związku z tym przed założeniem lokaty inwestycyjnej zastanów się, czy na pewno możesz sobie pozwolić na zamrożenie pieniędzy na tak długi czas.
                                                                                                                                                                                                                 zrozumfinanse.pl

Design by: www.diablodesign.eu