Kategoria:

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Lokatę terminową warto zakładać wtedy, gdy mamy pewność, że przez dłuższy czas nie będziemy potrzebowali tych pieniędzy. Jeżeli prawdopodobne jest, że pieniądze potrzebne będą wcześniej, wtedy lepiej jest poszukać lokaty krótkoterminowej albo zapewnić sobie swobodny dostęp do środków na rachunku.
 
Wpłacając pieniądze do banku będziesz musiał wybrać, czy ma to być lokata terminowa czy też depozyt bieżący lub rachunek oszczędnościowy. Depozyt bieżący (zwany również a vista) można wycofać w każdej chwili. Równie szybko otrzymasz pieniądze z konta oszczędnościowego. Z kolei lokatę terminową zakłada się na z góry określony czas, a wycofanie pieniędzy przed terminem zapadalności oznacza najczęściej utratę odsetek. Zamrożenie pieniędzy na czas trwania lokaty terminowej jest więc niedogodnością dla oszczędzających, która jest rekompensowana oprocentowaniem wyższym niż w przypadku depozytów bieżących. Zazwyczaj oprocentowanie jest tym wyższe, im dłuższy jest okres, na jaki lokata została zawarta.
Lokatę terminową warto zakładać wtedy, gdy masz pewność, że przez czas do jej zakończenia nie będziesz potrzebował ulokowanych pieniędzy. Jeżeli wiesz  że pieniądze potrzebne będą ci wcześniej, wtedy lepiej jest poszukać lokaty o krótszym terminie albo pozostawić je na rachunku bieżącym - w razie wycofania środków możesz liczyć na odsetki, choć niewielkie. W przypadku zerwania lokaty terminowej dostaniesz najczęściej z powrotem jedynie zainwestowaną kwotę.
 
Rozróżnienie na depozyty bieżące i lokaty terminowe traci obecnie na ostrości. Oferty banków coraz częściej łączą w sobie cechy wysokiego oprocentowania charakterystycznego dla lokat terminowych z elastycznością dysponowania środkami zgromadzonymi w banku, typową dla depozytów bieżących. Dobry przykład to konta oszczędnościowe – są one oprocentowane często wyżej niż lokaty, a wypłaty zgromadzonych na nich środków można dokonać np. raz w miesiącu bez prowizji lub utraty naliczonych odsetek. Jeszcze innym rozwiązaniem jest zakup jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego. Wzrost wartości jednostek takich funduszy jest zbliżony do oprocentowania lokat terminowych, a nawet może je przewyższać, natomiast wypłat środków – czyli sprzedaży jednostek – można dokonać w dowolnym momencie, nie tracąc osiągniętych zysków. Ryzyko inwestycji w fundusze rynku pieniężnego jest minimalne, podobnie jak w przypadku lokat bankowych. Ponadto wiele banków oferuje swoim klientom łatwy dostęp do tych funduszy, sprzedając je np. w tych samych okienkach, w których składa się depozyty.
To, że klasyczne lokaty terminowe tracą na atrakcyjności znajduje potwierdzenie w danych z polskich banków: jeszcze w 2002 r. depozyty terminowe stanowiły ok. 80% wszystkich depozytów bankowych Polaków; w połowie 2007 r. było to jedynie nieco ponad 50%.

                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                              zrozumfinanse.pl

Design by: www.diablodesign.eu