Kategoria:
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Powierzając swoje oszczędności do banku najczęściej zwracamy uwagę na wysokość oprocentowania, liczbę placówek banku, liczbę bankomatów czy na renomę banku. Rzadko jednak zastanawiamy się, co się dzieje z pieniędzmi, które zostawiliśmy w banku. Banki także nie informują swoich klientów o sposobie zarządzania ich oszczędnościami ani w ulotkach reklamowych, ani w reklamach telewizyjnych. Można się zatem spytać: w jaki sposób bank jest w stanie zwrócić nasze pieniądze powiększone o odsetki, opłacić utrzymanie placówek, zapłacić pensje swoim pracownikom i do tego jeszcze osiągnąć zysk?
 
 
 
Informację dotyczącą sposobu zarządzania naszymi pieniędzmi przez bank możemy uzyskać analizując jego bilans. Przestudiujmy przykładowy bilans banku. Nasze oszczędności są zakwalifikowane po stronie pasywów banku, w rubryce „zobowiązania wobec klientów”. Nasze depozyty i lokaty zazwyczaj stanowią większość zobowiązań banku – w poniższym przykładzie 82,5%.
 
 
Sposób inwestowania uzyskanych przez bank środków jest natomiast przedstawiony w kolumnie aktywa. Najważniejszą pozycję stanowią „kredyty i pożyczki udzielone klientom”. Oznacza to, że nasze pieniądze są przekazywane w największym stopniu osobom i przedsiębiorstwom, którym brakuje środków na realizację swoich potrzeb. Bank zarabia m.in. na tym, że oprocentowanie naszych lokat i depozytów jest niższe niż oprocentowanie udzielonych kredytów i pożyczek. Drugą najważniejszą pozycją aktywów są „papiery wartościowe”, czyli obligacje rządowe, obligacje wyemitowane przez przedsiębiorstwa, czy akcje. Po trzecie, nasze oszczędności mogą być także przekazane innym bankom i wtedy są zakwalifikowane jako „należności od banków”. Ostatecznie, część naszych środków pozostaje w kasach lub na rachunku Narodowego Banku Polskiego. Oprócz tego do aktywów banku zalicza się również budynki, bankomaty, komputery, itp., co znajduje się w pozycji „pozostałe aktywa”.
 

Przykładowy bilans banku

Edukacyjny portal wiedzy o bankowości i finansach osobistych - przykładowy bilans banku

 

Najważniejsze, że nasze pieniądze w banku są dobrze ulokowane i „ciężko pracują”. Dzięki rozważnej polityce banku środki służą nie tylko nam, ale także finansowaniu inwestycji innych osób oraz przedsiębiorstw, co przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju. A my wkładając pieniądze do banku mamy poczucie, że zarabiamy – na spółkę z bankiem. I to jest dobry oraz bezpieczny dla nas biznes.
                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                              zrozumfinanse.pl


Kredyty gotówkowe, chwilówki online przez internet, pożyczki społecznościowe. Ubezpieczenia, inwestycje, konta osobiste i wiele innych.Recenzje, poradnik.Design by: www.diablodesign.eu