Kategoria:
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 
Nie ma co łudzić się, że nasza przyszła emerytura w I lub II filarze obowiązującego systemu emerytalnego będzie na tyle wysoka, aby zagwarantować co najmniej dotychczasowy standard życia. Jeżeli chcemy uniknąć tak znaczącego spadku naszych dochodów po przejściu na emeryturę musimy odpowiednio wcześnie zacząć samodzielnie odkładać nawet niewielkie kwoty.
Myślisz, że na emeryturze będziesz mógł wreszcie odpocząć i pozwiedzać świat? Chciałbyś otrzymywać emeryturę na przyzwoitym poziomie, żeby starczało na życie? To jest możliwe, ale będzie od ciebie wymagało pewnego wysiłku i dyscypliny już teraz.
Większość szacunków wskazuje, że bez dodatkowego oszczędzania, w momencie przejścia na emeryturę będzie można liczyć co najwyżej na 60% ostatniego wynagrodzenia i wcale nie jest powiedziane, że nie będzie to jeszcze mniej. I i II filar ubezpieczeń emerytalnych gwarantują jedynie minimum i nie pozwalają na utrzymanie poziomu życia z okresu aktywności zawodowej, bez względu na osiągane dochody. Jeżeli chcesz zatem uniknąć znaczącego spadku twoich dochodów po przejściu na emeryturę, musisz odpowiednio wcześnie zacząć samodzielnie odkładać nawet niewielkie kwoty pieniędzy. A warto to robić od momentu podjęcia pierwszej pracy, bo wtedy odłożone pieniądze dłużej pracują na ciebie.
 
Instytucje rynku finansowego oferują wiele możliwości dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego, przy czym wybór konkretnej oferty zależy od twojej indywidualnej strategii inwestycyjnej i osobistych preferencji w zakresie ponoszonego ryzyka. Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne mogą oznaczać wyłącznie oszczędzanie bez dodatkowej ochrony finansowej na wypadek śmierci. Ten typ zabezpieczania się na emeryturę może polegać np. na założeniu Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) lub włączeniu się do finansowanego przez pracodawcę Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE), które są formami systematycznego i długofalowego oszczędzania. Możesz również inwestować w fundusze inwestycyjne z myślą o swojej emeryturze. Wszystkie wymienione formy oszczędzania służą wyłącznie gromadzeniu kapitału. Plusem tych programów jest ich elastyczność, dobrowolność i brak obowiązku systematycznego opłacania składki. Jeżeli masz nadwyżkę w budżecie, to możesz ją zainwestować. Jeżeli natomiast przejściowo brakuje ci wolnych środków, to nie ponosisz z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji.
Jeżeli oprócz oszczędzania odkładania środków, dodatkowo chciałbyś zapewnić odpowiednie zabezpieczenie finansowe członkom rodziny na wypadek śmierci, zastanów się nad wykupieniem polisy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym. Tego typu polisa gwarantuje wypłatę określonej sumy na wypadek twojej śmierci już od pierwszego dnia trwania ubezpieczenia. Dodatkowo, część twojej składki, która nie pokrywa ryzyka śmierci, jest inwestowana i pełni funkcję oszczędnościową. Ale uwaga, zawarcie takiej umowy ma sens wtedy, gdy traktujesz to jako inwestycję długookresową. W pierwszych latach trwania polisy, towarzystwa ubezpieczeniowepotrącają bowiem znaczną część wpłacanych składek na pokrycie ryzyka śmierci osoby ubezpieczonej. W efekcie, jedynie niewielka część twoich pieniędzy jest w tym okresie inwestowana. Jeżeli po kilku latach zdecydujesz się zerwać taką polisę – poniesiesz spore straty. Drugą cechą tych polis jest obowiązek systematycznego opłacania składek. Innymi słowy, ubezpieczenia na życie wymuszają na nas regularne oszczędzanie w długim okresie. Ale po osiągnięciu wieku emerytalnego możesz liczyć zazwyczaj na wypłatę ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia wraz z odsetkami za wszystkie lata, a ponadto na dodatkową premię.

zrozumfinanse.plKredyty gotówkowe, chwilówki online przez internet, pożyczki społecznościowe. Ubezpieczenia, inwestycje, konta osobiste i wiele innych.Recenzje, poradnik.Design by: www.diablodesign.eu